Sweco Maps

Interaktywne mapy:

- tworzenie

- analiza

- udostępnianie

Nasze mapy...

mają być pomocne przy realizowaniu zadań zwiazanych z załącznikami graficznymi. Ograniczmy do minimum przygotowywanie map w plikach PDF celem uzgodnienia realizacji zadania. Niech plik PDF będzie końcowym produktem umowy, a nasze mapy w przeglądarce interentowej przysłużą się temu, iż mapa z planowaną inwestycją będzie przygotowana dokładniej i szybciej.

Tworzenie

Możliwość korekty naniesionych obiektów zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiajacego.

Analiza

Szybka wymiana spostrzeżeń pomiędzy Zamawiajacym a Wykonawcą

Udostępnianie

Udostępnienie i dzielenie się danymi z innymi osobami