Nasze Mapy

Mapa informacyjna

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach
Mapa informacyjna

Mapa szamab

Inwentaryzacja
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
mapa robocza

Mapa edycyjna

Informacje zawarte na mapie możesz edytować bezpośrednio z przeglądarki internetowej bądź z programu QGIS
mapa robocza

Poznaj możliwości mapy

Zobacz jakie funkcjonalności ma nasza mapa
Mapa informacyjna

Story Map

Mapa z tekstem
mapa robocza

Mapa tras rowerowych

Pokaż, gdzie warto pojechać
mapa tras rowerowych